Меню
Меню

Доставка

Доставка

Потребителят/Клиентът се задължава да посочи точен телефон, адрес за доставка, да заплати цената на стоката, както и разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна. Поръчка ще бъде доставена в рамките на един до три работни дни след получаване и потвърждаване на заявката. Всички доставки се извършват от куриерски фирми. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/Клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друга причина. Ако след изпращане на заявката и при получаването й се констатират увреждания на стоката, същата е доставена в нарушена опаковка и негодна за експлоатация по различни причини, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Потребителят/Клиентът има право в 7-дневен срок от датата на получаване да се откаже от закупената стока като ни я върне и транспортните разходи до нас са за негова сметка. В този случай стоката трябва да бъде в ненарушена опаковка, без каквито и да било опити за експлоатация или друга намеса. Това право на Потребителя/клиента го приемаме като грешна покупка и се задължаваме да възстановим цялата сума в 30-дневен срок. При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставката и е на посочения адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят/Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят/Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока не съответства на заявената за покупка от Потребителят/Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Потребителят/Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него заявка за покупка в срок от 24 часа от получаването й. Доставка на модели за поддръжка и ремонт се извършва за сметка на Потребителят/Клиента.  

Сравнение на продукти