Меню
Меню

Условия на услугата

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Запознайте се внимателно с Общите условия в този сайт, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством https://www.brcmodels.bg. Тези условия обвързват всички потребители след заявяване на поръчка. Потребителят/клентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Показаните продукти в този сайт не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца. Със заявяването на стоките Потребителите/Клиентите се съгласяват да закупят стоките.Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършени в български лева с ДДС. Появата на стоки, оборудване и спецификациите подлежат на промяна без предварително известие. Този сайт е само за информационни цели и при никакви обстоятелства не е предмет на публично предлагане. 

Поръчка

Преди да направите поръчка, моля прочетете внимателно описанието на продукта,технически характеристики, спецификации и експлоатация. Също така, внимателно прочетете условията за покупка, заплащане и доставка на стоките. Продажби от сайта BRCModels се извършват в целия свят. Наличието на кошничка показва наличието или отсъствието на стокaта от определената категория. Наличието или липса на стоки в склада се актуализира периодично. След като Потребителят/Клиентът избере желания продукт, може да го заяви съгласно Общите условия. 

Цени

Цените с безплатна доставка посочени в сайта, са окончателни за Потребителят/Клиента. При цените, в които не е включена доставка, същата се заплаща отделно от Потребителят/Клиента на куриера при получаване стоката. Всички цени са в български лева с включен ДДС за единично количество.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ 

За продадените стоки се прилага съответният гаранционен срок, осигурен от производителя на стоката. Гаранционният срок е 1 година от датата на покупка. В документа на производителя са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители. През този период при случай на заводски дефект изделието подлежи на безплатен гаранционен ремонт или замяна при невъзможност за извършване на ремонта. Ремонт се извършва от Търговеца или при голяма повреда от фирмата производител като транспортните разходи са за сметка на Търговеца. Максималният срок за извършване на ремонта е не повече от 30 дни. Ремонтът или замяната на повреденото изделие се извършва при наличие на: документ за продажба, запазена оригинална опаковка, документация, окомплектовка заедно с продукта. 

Гаранционни условия

Производителят гарантира безотказна работа по време на гаранционния срок, само ако използването на продукта е за целите, за които е произведен, при спазване на правилата за експлоатация, настройки, правилно боравене, условия за съхранение, поддръжка и навременна диагностика на възможните грешки и механични повреди части и детайли за продукти. В случай на производствени дефекти на части или в сглобката на продукта, Потребителят/Клиента да преустанови употребата на продукта и се свържете с Търговеца. На гаранционен ремонт или на подмяна подлежат само тези части или детайли на продукта, при които е установено производствен дефект. Ако ползването на неизправен продукт с производствен дефект предизвика повреда на други части и детайли, гаранция не се признава, гаранцията няма да покрива други части и щети освен фабричните дефекти. Всички други части, детайли и ремонти се заплащат от Потребителят/Клиента. Гаранцията не дава възможност за профилактика, почистване на модели, настройки и друг вид услуги. 

Гаранция не се признава

Потребителят/Клиентът губи правото за продуктови гаранции в случай на неправилна употреба, включително и неправилна експлоатация. Небрежно манипулиране с продукта. При наличието на механични повреди на продукта като: удари, падания, контакт с движещи се и недвижещи предмети. Опити за ремонт или промяна на конструкцията на продукта. Неправилен монтаж и настройка на продукта. Нормално износване на части и елементи в процес на експлоатация. Действието на тази гаранция не включва продукти, които имат ограничена продължителност на употреба: батерии, бои, лагери части и компоненти, които са предмет на нормално износване в експлоатация и подлежат на периодично подменяне, както и други продукти и аксесоари, подложени на силни механични натоварвания в експлоатация.

Ограничения на гаранцията

Моделите и техните съставни части са изложени на екстремни натоварвания по време на експлоатация. Потребителят/клиентът се задължава преди всяка употреба да проверява всички сглобки, съединения, връзки, настройки, резбови съединения и др. и задължително да се увери в изправността на 100% че моделът е технически годен за използване. Да са проверени за пукнатини,или други дефекти, състоянието на всички системи, сверени всички настройки и корекции, проверка на цялата електроника и радио системата за контрол, проверка на батерията че е напълно заредена и правилно включена. Гаранция не се прилага за тези части и компоненти, които са предмет на нормално износване при експлоатация и подлежат на периодична смяна: гуми и джанти, втулки, лагери, свободно движение съединители, валове,задвижващи ремъци, зъбни колела, съединител, спирачни дискове и накладки, подложки съединител, пружини, амортисьори и масло на амортисьорите, четка, комутатор, двигателите, купе на колата и т.н. Гаранцията не покрива щети на продукти, произтичащи от некомпетентна пред стартова подготовка, регулиране, контрол на продукта, неспазване на мерките за безопасност при употреба на неподходящо място, неадекватен контрол над разрешените условия за употреба, използване на неподходящо захранване, зарядни устройства, друга електроника, несъвместими компоненти, устройства или други такива.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ:

RC моделите, всички части, оборудване, електроника, радио-контрол и други аксесоари не са играчки! Това са технически сложни продукти, които изискват Потребителят да има необходимите умения за управление, поддръжка, ремонт, експлоатация, диагностика и други. Ако не разполагате с необходимите умения и опит, моля потърсете помощ от опитни моделисти, клубове или ни потърсете за консултация. RC моделите и техните компоненти са предмет на екстремни натоварвания по време на експлоатация като: висока скорост, преодоляване на препятствия, скокове и други, изпълнявани от модела. Не съществуват общоприети стандарти за управление на RC модели, както и техните компоненти, които осигуряват такива неща като: сила, издръжливост, надеждност и др. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира условията на експлоатация, подготовката на модела, безопасната му експлоатация, както и уменията при управлението от Потребителя/Клиента. След закупуването на този продукт цялата отговорност за правилната и безопасна експлоатация, съхранение на модела и всички вреди, причинени на имущество или здравето на трети лица Потребителят/Клиента напълно приема.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Търговецът не носи отговорност за никакви щети на клиентите, пряко или косвено. Компенсация на клиентите при никакви обстоятелства не може да надвишава цената, платена за стоката. В съответствие със Закона за защита на потребителите, Търговецът гарантира, че доставените изделия не оказват никакво вредно въздействие върху здравето на потребителите/клиентите и са безопасни при спазване на правилата за експлоатация, описани от производителя в придружаващата документация.

ФОРС-МАЖОР 

Търговецът е освободен от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по настоящото споразумение, ако това се дължи на форсмажорни обстоятелства като пожари, наводнения, земетресение, война, закони или наредби от държавни органи, които са задължителни за нас, произтичащи след поръчка, при условие че тези обстоятелства засягат пряко изпълнението на задълженията.

Доставка

Потребителят/Клиентът се задължава да посочи точен телефон, адрес за доставка, да заплати цената на стоката, както и разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна. Поръчка ще бъде доставена в рамките на един до три работни дни след получаване и потвърждаване на заявката. Всички доставки се извършват от куриерски фирми. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/Клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друга причина. Ако след изпращане на заявката и при получаването й се констатират увреждания на стоката, същата е доставена в нарушена опаковка и негодна за експлоатация по различни причини, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Потребителят/Клиентът има право в 7-дневен срок от датата на получаване да се откаже от закупената стока като ни я върне и транспортните разходи до нас са за негова сметка. В този случай стоката трябва да бъде в ненарушена опаковка, без каквито и да било опити за експлоатация или друга намеса. Това право на Потребителя/клиента го приемаме като грешна покупка и се задължаваме да възстановим цялата сума в 30-дневен срок. При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставката и е на посочения адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят/Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят/Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока не съответства на заявената за покупка от Потребителят/Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Потребителят/Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него заявка за покупка в срок от 24 часа от получаването й. Доставка на модели за поддръжка и ремонт се извършва за сметка на Потребителят/Клиента.  

Политика за Връщане

Съгласно Закона за защита на потребителите, Вие имате право, без да дължите неустойка или обезщетение и без да имате причина, да ни върнете закупената стока в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. Условията, да извършите това връщане са:

- опаковката на стоката да е фабричната за продукта и да не е нарушена, като това се отнася и за всяка вътрешна, допълнителна опаковка (ако има такава);

- ако стоката има стикери, етикети и т.н., те не трябва да са нарушени и трябва да са на местата, на които са фабрично поставени от производителя и във вид, в който са поставени от него;

- стоката да не е използвана (резервните части да не са били монтирани, модела - да не е каран/изпробван, електрическата система и/или електроника да не е била под напрежение, батериите да не са били зареждани).

Ако се възползвате от това право и промените решението си:

До 30 дни след получаване на върнатия продукт, ние ще Ви възстановим заплатената за него сума (без транспортните разходи, които са изцяло за Ваша сметка). На Вас оставяме избора за начин на контакт. Ако сте получили стока, която сте решили че не желаяте по каквато и да е причина, тогава вие трябва да ни информирате в срок от 7 работни дни.

Върнати продукти, попадащи в рамките на Гаранционен срок:

Ако при продукт възникне неизправност в рамките на първите 14 дни от доставката (която е покрита под гаранция от производителите), тогава ние ще я върнем до нашия магазин, където ще проверим продукта и ще го върнем на производителя за ремонт или замяна. Ако възникне неизправност след първите 14 дни от доставката, това е отговорност на потребителя да върне продукта до нашия магазин, където ще проверим и ако се открие дефект продукта ще се достави на производителя за ремонт. След ремонт, елементът ще бъде върнат на потребителя без допълнително заплащане. 
Всички върнати стоки трябва да бъдат върнати в подходящи опаковки. BRCModels няма да бъде отговорен за всички щети, които са направени на стоки, които не са опаковани в оригиналната опаковка, по време на доставка. Ако не разполагате с оригиналната опаковка, ще трябва да осигурите също толкова добра и надеждна опаковка и така продукта да бъде защитен срещу тежки транспортни фактори.
  
Замяна

В случаи, че Вие сте направили поръчка за даден продукт, а ние поради грешка Ви доставим друг, BRC Models ще извърши съответната замяна, като всички транспортни разходи, свързани с това, са изцяло за наша сметка. След като ни го изпратите обратно, ние ще заменим продукта с поръчания от Вас и ще го доставим, като транспортните разходи отново ще бъдат поети от нас.

Във всички случаи, всички стоки, които се връщат трябва да бъдат адекватно опаковани и защитени. BRC Models не носи отговорност за евентуални щети или загуба на стоки, по време на доставка обратно към нас.

Декларация за поверителност

Тази политика за поверителност определя как BRCModels използва и защитава всяка информация, които вие ни предоставяте, когато използвате този уеб сайт.

BRCModels се ангажира да гарантира, че данните ви са защитени.

BRCModels може да променя тази политика, като актуализира тази страница. Можете да проверявате тази страница, за да се гарантира, че вие сте запознати с промените. Тази политика е в сила от 01.01.2012 г.

BRCModels никога и при никакви обстоятелства няма да изисква от Вас копие на лични документи, както и различна от информацията описана по долу.

С цел извършване на доставка и гаранционно обслужване на закупен от нас продукт

Ние може да изискаме:

Името Ви. Информация за контакт, включително Телефон и E-mail адрес.

Демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси.

Друга информация, свързана с клиентски проучвания и/или оферти

Какво правим с информацията, която събираме

Ние изискваме тази информация, за да разберем вашите нужди и за да ви предложим по-добро обслужване, и по-специално поради следните причини:

Ние може да използваме информацията, за да подобрим нашите продукти и услуги.

Можем периодично да изпращаме промоционални и-мейли за нови продукти, специални предложения или друга информация, която смятаме, че може да намерите за интересна.

Може да използваме вашата информация, за да се свържем с Вас за целите на проучване на пазара. Ние може да свържем с вас по имейл, телефон, факс или по пощата. Ние може да използваме информацията, за подобряване на сайта според вашите интереси.

Сигурност

Ние сме поели ангажимент да гарантира, че информацията ви е сигурна. С цел предотвратяване на неразрешен достъп или разпространение, ние сме поставени в подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да подсигурим и предпазим информацията, която събираме.

Как ние използваме "Cookies"

"Cookies" е малък файл, който иска разрешение да бъде пуснат на твърдия диск на компютъра ви. След като Вие се съгласявате, файлът е добавен и ни помага да анализираме уеб трафика или ни позволява да знаем кога посещавате сайта ни. Уеб приложението може да приспособи своите действия към вашите нужди и симпатии, като събира и запаметява информация за вашите предпочитания.Ние използваме "Cookies", трафик дневник, за да установим кои страници от нашия сайт се използват. Това помага да анализираме данни за уеб страницата на трафика и подобряване на нашия уебсайт, с цел приспособяване към нуждите на клиентите. Ние използваме тази информация само за статистически цели за анализ и след това данните се отстранява от системата.Като цяло, "Cookies" ни помагат да ви осигури по-добър сайт, като ни дава възможност да следим кои страници вие считате за полезни и кои не. "Cookies" по никакъв начин не ни дава достъп до вашия компютър или някаква информация за вас, различна от данните, които вие решите да споделите с нас.Можете да изберете да приемете или отхвърлите "Cookies". Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но обикновено вие можете да модифицирате настройките на браузъра, за да отхвърлите "Cookies", ако предпочитате. Това може да ви попречи да се възползват в пълна степен на сайта.

Връзки към други сайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други интересни сайтове. Въпреки това, след като сте използвали тези връзки да напусне нашия сайт, трябва да се отбележи, че ние нямаме никакъв контрол върху тази друга интернет страницата. Ето защо, ние не можем да бъдем отговорни за защитата и поверителността на всяка информация, която се осигуряват, като в същото време посетите тези сайтове и подобни сайтове, които не са уредени от настоящата декларация за поверителност. Вие трябва да бъдате внимателни и да погледнете декларацията за поверителност към въпросния сайт.Ние няма да продаваме, разпространяваме публично или показваме вашата информация на трети лица, освен ако нямаме вашето позволение или ако закона не ни задължи да направим това. Ние може да използваме вашата информация, за да ви изпратим промоционална информация за трети лица, които смятаме, че може да намерите за интересни, ако ни кажете, че искате това да се случи.

Сравнение на продукти